Het grotere plaatje

De OTL speelt een cruciale rol bij het organiseren en handhaven van areaaldata.

Een van de doelstellingen waar de afgelopen jaren flink aan is gewerkt is Situatie buiten = Situatie binnen. Dit staat in het teken van het realiseren van een continu proces voor de data van de gehele levenscyclus van het areaal. Waarbij het doel is deze data voldoende actueel, betrouwbaar, compleet en vindbaar te krijgen én te houden.

Binnen deze doelstelling is areaaldata op orde krijgen en houden een belangrijke pilaar. Gezamenlijk hebben de ontwikkelteams gewerkt aan de producten, die zijn onderverdeeld in vier functionele componenten.

functionele_componenten