Wat is de OTL?

In de praktijk van de bouwwereld is het belangrijk dat:

  • Alle partijen dezelfde perceptie hebben van wat de objecten zijn in het bouwwerk.
  • We zorgen voor eenduidige definities en afspraken over deze objecten.
  • Er sprake is van efficiënte foutloze uitwisseling van digitale informatie.

Hierbij verwijzen we naar informatie als gegevens waarop actie ondernomen kan worden.

Het is essentieel dat bouwpartners bij het vastleggen en uitwisselen van informatie over een bouwwerk dezelfde definities van (deel-)objecten hanteren.

Objectenbibliotheken zijn onmisbaar om te voorkomen dat deze definities telkens opnieuw bedacht moeten worden.

Door het gebruik van objectenbibliotheken:

  • Verminderen we het aantal fouten in de bouw van een project.
  • Faciliteren we de digitale uitwisseling van grote hoeveelheden areaaldata.

Doel van de OTL

Het maken van standaard datastructuren om gegevens over objecten / assets automatisch vast te leggen en uit te wisselen.

Denk bijvoorbeeld aan gegevens van een specifieke sprinklerinstallatie in een tunnel.