Wat kan ik met de OTL?

Toegespitst op vier doelgroepen wordt uitgelegd wat jij met de OTL kan en wat er van jou verwacht wordt. Daarnaast wordt beschreven hoe jij kunt koppelen met de OTL. Tot slot, wordt aangegeven welke stappen jij kunt zetten om met de OTL aan de slag te gaan.

Business mensen verantwoordelijk voor de data invoer

Wat kan ik met de OTL?

Als verantwoordelijke voor de data invoer kun je, zonder problemen met de invoer, de OTL zien als iets dat op de achtergrond werkt.  In dat geval is het niet nodig te begrijpen wat het precies doet en hoe het werkt. Let op  wanneer er onverwachte foutmeldingen naar boven komen bij de invoer of er onduidelijkheid is over wat er ingevoerd moet worden. Op dat moment kan het handig zijn om rekening te houden met de OTL als oorzaak.

 • De OTL is sturend omdat de inwininstructie gebaseerd is op de structuur en regels vastgelegd in de OTL. (zie: ‘Wat is de OTL?’ de functionaliteit specificatie).
 • De OTL bepaalt welke waarden vastgelegd mogen worden (zie: ‘Wat is de OTL?’ de functionaliteit validatie).
 • In de OTL worden de definities vastgelegd van wat er ingevoerd wordt (zie: ‘Wat is de OTL?’ de functionaliteit classificatie).

Daarom is het goed om te weten waar de resultaten in het dashboard vandaan komen. Hiervoor is het niet nodig de precieze technische werking van de OTL te begrijpen.

Voorbeeld: Voor het op orde brengen van de areaaldata zijn er datakwaliteitseisen behorende bij objecttypes opgehaald en vastgelegd in de OTL. Het toetsen van ingevoerde data gebeurt met deze regels. Datakwaliteitsdashboards tonen de resultaten van deze validatie. Het kan voorkomen dat aangepaste invoer niet zorgt voor een verbetering van de kwaliteit in het dashboard. Dit betekent dat deze data nog niet voldoet aan de regels en eisen vastgelegd in de OTL.

Wat wordt er van mij verwacht m.b.t. de OTL?

Signaleer wanneer er onverwachte foutmeldingen naar boven komen bij de invoer of er onduidelijkheid is over wat er ingevoerd moet worden. Op deze manier kan de feedback loop gestart worden om verbeteringen aan te brengen in de OTL. Voor het vullen van het datakwaliteitsdashboard wordt op de achtergrond gebruik gemaakt van de OTL. Hiervoor hoeft de gebruiker van het dashboard niets te doen.

Op welke manier koppel je met de OTL?

Blijkt bij de inwinning dat definities of datakwaliteitseisen te strikt zijn of juist missen, dien dan een aanvraag in voor een wijziging of toevoeging van een definitie of datakwaliteitseis. Goedgekeurde wijzigingen of toevoegingen worden meegenomen in de volgende release.  Deze komen daarmee automatisch in de OTL terecht.​​​​​​​

Welke volgende stappen kan ik ondernemen om aan de slag te gaan met de OTL?

Weet waar je de vulling van de OTL kunt bekijken om definities op te zoeken van in te voeren data. Zie onder het tabblad ‘Wat zit er in de OTL?’, de doorverwijzing naar de IB RWS.

Gebruikers (IT-er) van de OTL bijv. ontwikkelaar gebruikersapplicaties

Wat kan ik met de OTL?

De OTL biedt jou als ontwikkelaar van gebruikersapplicaties die aansluiten op de OTL een flexibel datamodel dat verbonden is aan externe modellen. Hiermee kun jij als ontwikkelaar:

 • voldoen aan standaarden en eenzijdige definities van Rijkswaterstaat en daarbuiten, van de sector.
 • structuren en regels uit de OTL gebruiken voor automatiseringsdoeleinden. Voorbeelden hiervan zijn het ophalen en vergelijken van data (zie ‘Wat is de OTL?’: harmonisatie). Je kunt deze gebruiken voor het controleren of data voldoet aan gestelde eisen (zie ‘Wat is de OTL?’: validatie). Daarnaast helpt dit bij het optellen van data op terug te leiden manier (zie ‘Wat is de OTL?’: integratie).

Voorbeeld: Voor het op orde brengen van de areaaldata zijn er datakwaliteitseisen behorende bij objecttypes opgehaald en vastgelegd in de OTL. Door deze regels toe te passen op geclassificeerde data kan getoetst worden of er wordt voldaan aan de gestelde eisen. De resultaten van deze validatie laat het dashboard geaggregeerd zien. Op basis hiervan kan de business acties definiëren om de data beter op orde te brengen en het resultaat te monitoren.

Wat wordt er van mij verwacht m.b.t. de OTL?

Houd bij ontwikkeling van jouw applicatie rekening met de aansluiting op de OTL. Maak hiervoor gebruik van de structuur en definities die de OTL biedt. Bedenk daarnaast hoe de OTL kan helpen bij automatiseringsdoeleinden en maak gebruik van deze potentie. Weet waar je de vulling van de OTL kunt bekijken om definities op te zoeken van data. Zie onder het tabblad ‘Wat zit er in de OTL?’, de doorverwijzing naar de IB RWS.​​​​​​​

Op welke manier koppel ik met de OTL?

De OTL maakt gebruik van de Linked Data format om structuren en definities vast te leggen en modellen te bereikbaar te maken. Door ook gebruik te maken van dit format of mappingen te maken naar de Linked Data format kan gekoppeld worden met de OTL. Om gebruik te maken van de OTL zonder direct te koppelen is het mogelijk query's te draaien op het Linked Data model.

Een nieuwe publicatie van de OTL kan invloed hebben op de applicaties die hier gebruik van maken. Het streven is dat de OTL leesbaar is voor applicaties en dat de juiste documentatie aanwezig is om de vastlegging te begrijpen. Mochten er hier nog onduidelijkheden over zijn, neem dan contact op.​​​​​​​

Welke volgende stappen kan ik ondernemen om aan de slag te gaan met de OTL?

Om aan de slag te gaan met de OTL voor de ontwikkeling van gebruikersapplicaties is het nuttig je te verdiepen in Linked Data. Met deze kennis kun je jouw applicatie direct koppelen aan de modellen of query’s draaien op de modellen. Kijk daarna onder het tabblad ‘Wat zit er in de OTL?’, de doorverwijzing naar de OTL GitHub, voor het technische model van de OTL.

Toekomstige ontwikkelaar en beheerder OTL (structuur & vulling)

Wat kan ik met de OTL?

Als ontwikkelaar en beheerder van de OTL ben je medeverantwoordelijk voor de werking, het onderhoud en de doorontwikkeling van de OTL. Hiervoor maak je gebruik van en ontwikkel je de OTL Generator scripts. Deze worden gebruikt om de vastgelegde informatiebehoefte en datakwaliteitseisen om te zetten naar een model in Linked Data format. Daar komt bij dat je mede verantwoordelijk bent voor het publiceren van de OTL. Je zorgt met het vertalen en publiceren van de informatie behoefte en datakwaliteitseisen voor de dataspecificatie. Hierdoor kan brondata worden geclassificeerd, geharmoniseerd en gevalideerd aan de hand van  datakwaliteitseisen. Samen is dit randvoorwaardelijk voor de integratie van data tussen systemen binnen en buiten RWS (zie ‘Wat is een OTL?’: functionaliteiten).

Voorbeeld: Voor het op orde brengen van de areaaldata heeft Rijkswaterstaat datakwaliteitseisen behorende bij objecttypes opgehaald en vastgelegd in de IB RWS. Door de IB RWS te vertalen naar een Linked Data model kan de data uit de bronsystemen gemapt worden op de objecttypes. Daarna kan de data op geautomatiseerde wijze getoetst worden aan de datakwaliteitseisen.

Wat wordt er van mij verwacht m.b.t. de OTL?

Pas de Linked Data principes op consistente manier toe om een robuust datamodel neer te zetten. Zorg daarnaast, met het onderhouden en doorontwikkelen, voor nauwe afstemming m.b.t. de informatiebehoefte en met de ontwikkelaars van gebruikersapplicaties. Zodat:

 • Uitbereiding van de vulling van de OTL goed in de OTL terecht komt en deze vulling op de juiste manier gebruikt kan worden.
 • Wijzigingen en problemen op een duurzame manier worden verwerkt of opgelost.

Op welke manier koppel je met de OTL?

Er zijn drie koppelpunten met de OTL waar je als ontwikkelaar en beheerder van de OTL rekening mee moet houden:

 • Releases die toegevoegde informatiebehoefte hebben, kunnen om wijzigingen in de OTL vragen, zodat deze toegevoegde vulling geïnterpreteerd kan worden voor vertaling.
 • Het verbinden van nieuwe modellen vraagt om de inrichting van deze verbinding in de OTL.
 • Een nieuwe publicatie van de OTL kan invloed hebben op de oplossingen die hier gebruik van maken. Met de ontwikkelaar dient afgestemd te worden dat de OTL leesbaar is voor deze applicaties.

Wat moet ik leren om gebruik te maken van de OTL?

Om aan de slag te gaan met de OTL voor de ontwikkeling en beheer is het nuttig je te verdiepen in Linked Data. Kijk daarna onder het tabblad ‘Wat zit er in de OTL?’, de doorverwijzing naar de OTL GitHub, voor het technische model van de OTL. Weet ook waar je de vulling van de OTL kunt bekijken om definities op te zoeken van data. Zie onder het tabblad ‘Wat zit er in de OTL?’, de doorverwijzing naar de IB RWS.

Management om te sturen op bijv. datakwaliteit

Wat kan ik met de OTL?

Als management maak je op de achtergrond gebruik van de OTL om bijvoorbeeld de areaaldata op orde te brengen. De OTL zorgt onder de motorkap voor de structuur aan de hand waarvan brondata gevalideerd kan worden met datakwaliteitseisen.

 • De OTL is sturend omdat de inwininstructie gebaseerd is op de structuur en regels vastgelegd in de OTL. (zie: ‘Wat is de OTL?’ de functionaliteit specificatie).
 • De OTL bepaalt welke waarden vastgelegd mogen worden (zie: ‘Wat is de OTL?’ de functionaliteit validatie).
 • In de OTL worden de definities vastgelegd van wat er ingevoerd wordt (zie: ‘Wat is de OTL?’ de functionaliteit classificatie).

Daarom is het goed om te weten waar de resultaten in het dashboard vandaan komen. Hiervoor is het niet nodig de precieze technische werking van de OTL te begrijpen.

Voorbeeld: Voor het op orde brengen van de areaaldata zijn er datakwaliteitseisen behorende bij objecttypes opgehaald en vastgelegd in de OTL. Het toetsen van ingevoerde data gebeurt met deze regels. Datakwaliteitsdashboards tonen de resultaten van deze validatie. Het kan voorkomen dat aangepaste invoer niet zorgt voor een verbetering van de kwaliteit in het dashboard. Dit betekent dat deze data nog niet voldoet aan de regels en eisen vastgelegd in de OTL.

Wat wordt er van mij verwacht m.b.t. de OTL?

Voor het vullen van de datakwaliteitsdashboard wordt gebruik gemaakt van de OTL. Hiervoor hoeft de gebruiker van het dashboard niets te doen.

Op welke manier koppel je met de OTL?

Blijkt dat het op orde brengen van de data effectiever of efficiënter zou kunnen m.b.v. andere definities of datakwaliteitseisen, dien dan een aanvraag in voor een wijziging of toevoeging van een definitie of datakwaliteitseis. Goedgekeurde wijzigingen of toevoegingen worden meegenomen in de volgende release.  Deze komen daarmee automatisch in de OTL terecht.​​​​​​​

Wat moet ik leren om gebruik te maken van de OTL?

Ken in grote lijnen de automatiseringsmogelijkheden die de OTL biedt. Zorg dat hier optimaal gebruik van gemaakt kan worden en stuur op effectiviteit.​​​​​​​