Voor Gebruikers

Toegang tot Datakwaliteitseisen via de OTL

De OTL van Rijkswaterstaat is een essentiële bron voor het begrijpen en toepassen van de datakwaliteitseisen die door de afdeling Inwinning en Gegevensanalyse (IGA) zijn vastgesteld. Deze eisen zijn geïntegreerd in de OTL, waardoor gebruikers toegang hebben tot gedetailleerde specificaties over wat van de data wordt verwacht. Dit omvat informatie over de vereiste nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie, en andere kwaliteitsparameters die van toepassing zijn op verschillende soorten data.

Gebruik van de OTL-viewer voor Datakwaliteitsinzichten

De OTL-viewer is een krachtig instrument voor het verkennen en begrijpen van de datakwaliteitseisen binnen de OTL. Gebruikers kunnen de viewer gebruiken om:

  1. Specifieke Eisen Te Ontdekken: Door de OTL te navigeren, kunnen gebruikers gedetailleerde eisen vinden voor specifieke data-elementen, wat helpt bij het garanderen dat de verzamelde en ingevoerde gegevens voldoen aan de gestelde normen.

  2. Verwachte Waarden Te Begrijpen: De viewer maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de verwachte waarden en formaten voor verschillende datatypes, wat essentieel is voor het correct inwinnen en analyseren van gegevens.

  3. Compliance Te Verzekeren: Door de datakwaliteitseisen in de OTL te volgen, kunnen gebruikers verzekeren dat hun werk voldoet aan de hoge standaarden van Rijkswaterstaat, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de verzamelde data.