OTL paginakop

We maken de informatie over onze assets uniform met behulp van een zogenaamde Object Type Library (OTL) - een objecttypenbibliotheek. De OTL is een actueel en praktisch toepasbaar informatiemodel dat is opgebouwd met Linked Data. Voor elk type object in ons Rijkswaterstaat-gebied, of areaal, definiëren we een duidelijke eenduidige beschrijving.

We geven aan welke kenmerken bijgehouden moeten worden en welke relaties er zijn tussen de objecten. Dit zorgt ervoor dat we een gemeenschappelijke taal spreken en gemakkelijk gegevens kunnen vergelijken en samenvoegen. Hierdoor kunnen we ons areaal gedurende de hele levenscyclus beter beheren en onderhouden.

De OTL publicatieomgeving is in het leven geroepen om bewustwording te creëren over wat de OTL is, wat je ermee kunt doen, en wat de technische inhoud is. Deze informatie kan een nuttige bron zijn voor mensen die met de OTL aan de slag willen.

Wat is de OTL?

Wat kan ik met de OTL?

Wat zit er in de OTL?

OTL Viewer