Wat zit er in de OTL?

Met de juiste voorkennis over de OTL kun jij kijken naar de inhoud van de OTL. Voor dit inzicht wordt je doorgestuurd naar de plek waar de materialen gepubliceerd staan.

De IB RWS

Het initiatief Informatiebehoefte Rijkswaterstaat (IB RWS) heeft als doel een eenduidige en niet-versnipperde opgave te maken van de Areaalinformatiebehoefte van Rijkswaterstaat. Zodra u toegang heeft aangevraagd  kunt u via https://rijkswaterstaat.relaticsonline.com/ de IB RWS inzien.

IB RWS is nog in ontwikkeling en kan op dit moment nog niet gebruikt worden in contracten. Om deze reden wordt er in contracten verwezen naar de Areaalinformatielijst in excel (beter bekend als areaallijst) en niet naar de IB RWS.

IB RWS applicatie

De applicatie is beschikbaar in de webtoepassing ‘Relatics’. In deze online omgeving kunt u alle informatie raadplegen die door de experts is vastgelegd in het IB RWS-model. Naast de basisgegevens zijn een aantal aparte modules beschikbaar om het geheel overzichtelijk gebruikersvriendelijk te maken. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn:

  • raadplegen van de informatiebehoefte per (deel)proces of informatieproduct

  • exporteren van project specifieke lijsten van objecten en gegevensbehoeften

IB RWS wordt ontwikkeld in samenwerking met medewerkers van de Regionale en Landelijke Diensten die beschikken over specialistische kennis van- en over onderhoud, objecten en (bron)systeemkennis. De IB RWS is beschikbaar als een webapplicatie. De IB RWS heeft een relatie met AIRBIM, Datamanagement Areaalgegevens GWW-proces (DAG) en Richtlijn Areaal Gegevens (RAG).

Informatie over IB RWS (Intranet RWS)

De gepubliceerde OTL

Een deel van de technische bestanden waar de OTL uit bestaat zal beschikbaar worden gesteld via een openbare omgeving op Github.

Het uitgangspunt is dat de scripting waarmee de OTL gegenereerd wordt niet relevant is voor derden en om deze reden niet openbaar gepubliceerd wordt. Ontwikkelaars en beheerders kunnen toegang tot deze scripts aanvragen binnen de werkstroom. De output (OTL, externe modellen en mappingen) is wel relevant voor derden en zal gepubliceerd worden, tenzij er bezwaren zijn t.a.v. auteursrechten of security. De volgende bestanden zijn terug te vinden in de gepubliceerde OTL op https://github.com/RWS-NL/rws-otl:

Bestanden onderdeel van de gepubliceerde OTL

Bestandsnaam

Omschrijving

./output/def/lbs/graaf-kennismodel.trig

Interne RWS standaard

./output/def/lts-bstti/graaf-kennismodel.trig

Interne RWS standaard

./output/def/lts-voc/graaf-kennismodel.trig

Interne RWS standaard

./output/def/otl/graaf-informatiemodel.trig

Bevat de IB 3.0 informatie. Inschatting is dat er geen bezwaar is om dit te publiceren.

./output/def/otl/graaf-kennismodel.trig

Bevat definities en eigenschappen van concepten en kenmerken. Mogelijk bezwaar, omdat definities van concepten overgenomen zijn uit NPR4768 (dat zijn de definities bij NEN 2767-4).

./output/def/otl/graaf-otl-abdl-linkset.trig

Linkset naar openbare RWS standaard.

./output/def/otl/graaf-otl-lbs-linkset.trig

Linkset naar RWS interne standaard.

./output/def/otl/graaf-otl-nen-2767.trig

Linkset naar openbare standaard, bevat onvoldoende informatie om deze te kunnen reconstrueren, dus inschatting is dat deze gepubliceerd kan worden.

./output/def/otl/graaf-otl-taxonomie.trig

Bevat de OTL taxonomie

./output/def/sato/graaf-kennismodel.trig

RWS interne standaard

Bij elke nieuwe versie (versienummer) zal een publicatie op de openbare omgeving worden geplaatst.