Functies van de OTL

De OTL is een informatiemodel voor:

Classificatie

Het geeft eenduidige definities en beschrijvingen van objecten, zodat we weten waar het over gaat als we informatie vastleggen.

Specificatie

Het beantwoordt vragen zoals wat we willen weten over een object en welke eisen we stellen aan de registratie ervan, inclusief kenmerken, relaties en datakwaliteitseisen.

Wanneer je in een BMS bij een registratie aangeeft welk OTL-type ermee verbonden is, wordt duidelijk dat deze registratie gegevens bevat, bijvoorbeeld over een boogbrug. De OTL legt vast wat we allemaal willen vastleggen over een boogbrug, gebaseerd op de geïdentificeerde informatiebehoefte.

classificatie_en_specificatie
Voorbeelden voor classificatie (blauw solide omcirkelt) en specificatie (groen gestippeld omcirkelt)