Belangrijke toepassingen

Harmonisatie

We gebruiken de OTL om te beoordelen of de gegevens in onze BMS'en in lijn zijn met de vastgestelde specificaties.

Als dit het geval is, kunnen we de databasestructuur van het BMS afstemmen op de structuren in de OTL. Dit zorgt ervoor dat we begrijpen wat elk veld in het BMS betekent.

Als dit niet het geval is, kunnen we ofwel de OTL aanpassen of een wijziging voorstellen in het BMS.

Validatie

We maken gebruik van de OTL om te controleren of onze gegevens voldoen aan de eisen die we hebben gesteld aan de registratie, zowel tijdens de inwinning als achteraf in onze BMS'en.

Ook kunnen we de OTL gebruiken om de kwaliteit van de gegevens te meten. Als we ervan uitgaan dat de BMS'en zijn afgestemd op de OTL (d.w.z. harmonisatie), kunnen de gegevens geautomatiseerd worden opgehaald en worden gevalideerd tegen de specificaties uit de OTL.

harmonisatie_en_validatie
Voorbeelden van harmonisatie (paars gestreept omcirkeld) en validatie (geel streep gestippeld omcirkeld)

Integratie

Hiermee kunnen we gegevens uit verschillende BMS'en en externe bronnen samenvoegen. Als de achterliggende BMS'en zijn afgestemd op de OTL (d.w.z. harmonisatie), en de gegevens volledig en correct zijn (d.w.z. validatie), kunnen we technisch de informatie uit de BMS'en combineren tot één bestand. Dit bestand kan vervolgens worden uitgewisseld met de markt via ILS'en.

integratie
Voorbeeld van integratie