Beschrijving van de onderdelen

Het vastleggen van informatie over de (fysieke) wereld gebeurt het beste via een kennismodel, ook wel bekend als een knowledge graph. In dit model leggen we feiten vast over zowel het te gebruiken datamodel als de wereld zelf. De Rijkswaterstaat-OTL omvat daarom niet alleen een semantisch model, maar ook taxonimieën en registers met referentiegegevens over bijvoorbeeld materiaalsoorten, pomptypen, betonsoorten, enzovoort. Het is essentieel om het semantisch model, de classificaties en de registers samen te onderhouden en te gebruiken.

Het kennismodel is opgebouwd uit verschillende onderdelen die elk een eenheid vormen voor beheer, onderhoud en publicatie. Hoewel ze onderling afhankelijk zijn, zijn ze intern samenhangend, vandaar dat we deze onderdelen modules noemen. Binnen de Rijkswaterstaat-OTL onderscheiden we verschillende typen modules:

Semantisch model (ontologie)

Dit model beschrijft het vocabulaire waarmee we de wereld om ons heen beschrijven en bepaalt daarmee de structuur en betekenis van data.

Taxonimieën (thesauri)

Hiermee worden begrippen gedefinieerd om zaken in te delen, waardoor ze vindbaar en hanteerbaar worden.